Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής παραδίδει μαθήματα

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Βόλου, αναλαμβάνει:

—> την ιδιωτική παράλληλη στήριξη
—> την κάλυψη κενών από προηγούμενες τάξεις,
—>  την καθημερινή μελέτη και
—>  την ενίσχυση της σχολικής επίδοσης,

μαθητών της γενικής και ειδικής αγωγής, όλων
των τάξεων του δημοτικού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6906474018