Το ΠΟΛΙΣ αναζητεί προσωπικό για εργασία

Το ΠΟΛΙΣ Cafe-Bar αναζητεί προσωπικό για εργασία.

Πληροφορίες: 6985978143