Ζητείται για εργασία

Από το michalis barbecue ζητείται άτομο για delivery για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2491028098-6989992195.