Ζητούνται για εργασία από το εκκοκκιστήριο Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – Ι. ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ζητείται από το εκκοκκιστήριο Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – Ι. ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στα Δενδράκια Φαρσάλων για εργασία: 

  1. Χειριστές  ανυψωτικών μηχανημάτων (κλακ, φορτωτές)
  2. Εργάτες για την εκκόκκιση βάμβακος

Τηλ. Επικοινωνίας: 24910 41789

E-Mail: karamp3@otenet.gr