Αναγνωρίσθηκε Σωματείο με την επωνυμία “Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Δασολόφου”

Με την υπ’αριθμ. 51/2020 διάταξη του κ. Ειρηνοδίκη Φαρσάλων, αναγνωρίσθηκε το Σωματείο με την επωνυμία ‘‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΛΟΦΟΥ’’, που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Δασολόφου της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του Δήμου Φαρσάλων της Π.Ε. Λαρίσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγκρίθηκε το από 16/2/2020 καταστατικό του, αποτελούμενο από 43 άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, ήτοι την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του τόπου, την διατήρηση των τοπικών ηθών και εθίμων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και άλλους συναφείς σκοπούς, όπως περιέχονται στο καταστατικό.

Λάρισα, 15/6/2020
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Βάιος Αχ. Δασκαλόπουλος
Παπακυριαζή 45 – Λάρισα

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!