Κτηματολόγιο: “παγώνουν” τα κλιμακωτά πρόστιμα

“Παγώνουν” τα κλιμακωτά πρόστιμα, τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, στη διαδικασία συλλογής δηλώσεων του Κτηματολογίου, ενώ με διατάξεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου.

Συγκεκριμένα, εκτός του ότι δεν ενεργοποιούνται εντός του έτους τα κλιμακωτά πρόστιμα, δεν θα διεκδικήσει το Δημόσιο άμεσα τα 35 ευρώ από τα παλαιά προγράμματα.

Παράλληλα, μεταβιβάσεις, κληρονομιές, πιστοποιητικά κ.λπ. θα υποβάλλονται και θα λαμβάνονται ηλεκτρονικά από τον Ιούνιο, θα βρεθεί λύση για περίπου 200.000 ενστάσεις που ήταν στον αέρα λόγω υποστελέχωσης προσωπικού και οι επιτροπές θα στελεχώνονται και από μηχανικούς, πέρα από τοπογράφους που ήταν μέχρι σήμερα.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:

  • Αναθεωρείται η διαδικασία πρόσληψης των προϊσταμένων των κτηματολογικών γραφείων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για θέσεις επί θητεία πέντε ετών (που μπορεί να ανανεώνεται), τις οποίες μπορούν να καταλάβουν και υπάλληλοι και ιδιώτες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να αφορούν και περισσότερες από μία προκηρυσσόμενες θέσεις. Η επιλογή των προϊσταμένων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων, που ορίζεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ οι επιλεγέντες διορίζονται με απόφαση του υπουργού.
  • Προβλέπεται ότι δύναται να προσλαμβάνει ο Φορέας προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
  • Επιστρέφουν οι 29 δικηγόροι που έφυγαν μετά την αλλαγή του Φορέα από ΕΚΧΑ σε Ελληνικό Κτηματολόγιο.
  • Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
  • Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι για το προσωπικό που μεταφέρεται από ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία στον Φορέα, πλην δικηγόρων, λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική του κατάταξη τα τυπικά προσόντα και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!