Ζητούνται από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε για εργασία

Ζητείται Πρακτικός Μηχανικός Ά Τάξης, Ηλεκτρολόγος Ά Ειδικότητας ΄Γ κατηγορίας, Ηλεκτροσυγκολλητής, Τορναδόρος και Μηχανολόγος Μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ, για εργασία, από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2491028070 και 6976555277.

e-mail: farsala@karagiorgos.gr    

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι όλα τα νέα βίντεο!