Συμβολαιακή για καλλιέργεια φασολιού από την “ΑΦΟΙ ΧΑΡΜΠΗ Α.Ε.” & “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” 

Οι εταιρείες “ΑΦΟΙ ΧΑΡΜΠΗ Α.Ε.” και “ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”  διαθέτουν περιορισμένο αριθμό συμβολαίων για καλλιέργεια ξηρού φασολιού:

– Η εταιρεία αναλαμβάνει ΣΠΟΡΑ, ΚΟΠΗ, ΑΛΩΝΙΣΜΟ των προϊόντων με σταθερό κόστος 40 Ευρώ/ Στρέμμα
– Δυνατότητα πίστωσης του συνόλου των εφοδίων και εξόφληση με τη συγκομιδή
– Προκαθορισμένη τιμή με την υπογραφή του συμβολαίου 1 Ευρώ/ Κιλό επί του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος.

Για πληροφορίες :
Αχιλλέως 32 & Θέτιδος
Τηλέφωνα: 24910 25000 /24910 25530