Ζητείται οδηγός για εργασία από το εκκοκκιστήριο Λ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – Ι.ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ζητείται για εργασία οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου με δίπλωμα κατηγορίας Ε και ενεργό Π.Ε.Ι. στο εκκοκκιστήριο Λ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – Ι.ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στα Δενδράκια Φαρσάλων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 24910 41789

E-Mail: karamp3@otenet.gr