Ζητείται προσωπικό από την Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων Α.Ε.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε.

Ζητούνται: Τεχνολόγος Μηχανολόγος, Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος και οδηγός φορτηγού, για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας, στα Φάρσαλα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση epil@stiafilco.com ή στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων, 7ο χλμ. Φαρσάλων – Λαρίσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 – 14:00).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101