Ολοκληρώθηκε ο ορισμός των οργάνων του Δήμου Φαρσάλων

Ολοκληρώθηκε η επταμελή συγκρότηση των δυο επιτροπών, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων, με τον δήμαρχο Μάκη Εσκίογλου να ηγείται ως προέδρου, στις δυο επιτροπές καθώς επίσης και τον ορισμό 4 αντιδημάρχων που θα καλύψουν τις υπάρχουσες κενές θέσεις που προέκυψαν από τις πρόσφατες δημαιρεσίες της πρώτης ειδικής συνεδρίασης του Δήμου.

Αναλυτικά οι δυο επιτροπές θα έχουν ως εξής:

Στην οικονομική επιτροπή από την πλειοψηφία ορίστηκαν, ως πρόεδρος ο δήμαρχος κ. Μάκης Εσκίογλου, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία Χατζηπλή, Νίκος Γκατζόγιας και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βάια Αρσενοπούλου και Ευαγγελία Χαμορούσου, ως τακτικά μέλη και οι κ.κ. Κων/νος Μπρόζος και Ιωάννης Τριάντης, ως αναπληρωματικά. Από τη μείζονα αντιπολίτευση ο κ. Άρης Καραχάλιος ως τακτικό και η κ. Κυριακή Παναγιωτοπούλου ως αναπληρωματικό, ενώ από την ελάσσονα αντιπολίτευση ως τακτικό ο κ. Ευάγγελος Κατσιαούνης και ως αναπληρωματικό μέλος η κ. Μαρία Ίφου.

Στην ποιότητα ζωής από την πλειοψηφία ορίστηκαν, ως Πρόεδρος ο δήμαρχος κ. Μάκης Εσκίογλου, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σταύρος Κουκουλίος, Δέσποινα Συροπούλου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Δαμιανός και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Τριάντης, ως τακτικά και οι κ.κ. Κων/νος Μπαλατσός και Χρήστος Μπασαγιάννης, ως αναπληρωματικά. Από τη μείζονα αντιπολίτευση ο κ. Χριστόδουλος Παπαγεωργίου ως τακτικό και η κ. Κων/να Μπένου ως αναπληρωματικό, ενώ από την ελάσσονα αντιπολίτευση ως τακτικό ο κ. Ιωάννης Λελεντζής και ως αναπληρωματικό ο κ. Βασίλης Πατσιούρας.

Απομένει ο ορισμός σε ΟΠΑΚΠΑ, ΔΗΚΕΦΑ και ΔΕΥΑΦ , ο οποίος θα γίνει τις επόμενες ημέρες.