Ζητείται Μηχανολόγος – Μηχανικός από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Β.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ζητείται Μηχανολόγος – Μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ -ΤΕΙ για εργασία στο Υποκατάστημα Σταυρού Φαρσάλων, από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Β.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2491028070 και 6976555277. e-mail: farsala@karagiorgos.gr