Πωλείται οικία…

Πωλείται οικία 50 τ.μ. επί οικοπέδου 650 τ.μ. σε προνομιούχα τοποθεσία, εφαπτόμενο του Αγίου Νικολάου Β.Α. σε τιμή ευκαιρίας.

Πληρ. τηλ 6976975190