Ζητείται για εργασία στο εκκοκκιστήριο Λ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – Ι.ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ζητείται για εποχιακή εργασία νέος ή νέα με καλές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή στο εκκοκκιστήριο Λ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ – Ι.ΜΑΡΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στα Δενδράκια Φαρσάλων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2491041789

E-Mail: karamp3@otenet.gr