Παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου

Η Μπέη Γεωργία, πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983016785