Ζητούνται για εργασία από το ΚΔΑΠ “Παίζω και Μαθαίνω”

Ζητούνται  για εργασία δάσκαλος/α, νηπιαγωγός, γυμναστής/στρια, θεατρολόγος, μουσικός παιδαγωγός και καθηγητές εικαστικών και χορού για το ΚΔΑΠ “Παίζω και Μαθαίνω”.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση gogonana2012@hotmail.com και ιδιοχείρως στη διεύθυνση Ιεζεκιήλ 13, Φάρσαλα (έναντι παλιάς ενώσεως).

Τηλ. 2491025464 – 6979630984

Νανά Γεωργία

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΔΑΠ