Ζητούνται για εργασία από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ζητείται Πρακτικός Μηχανικός Α Τάξης, Ηλεκτρολόγος Α Ειδικότητας ΄Γ κατηγορίας, Γεωπόνος και Βοηθός λογιστή, για εργασία, από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 24910 28070 και 6976555277. e-mail: farsala@karagiorgos.gr