Ζητούνται για εργασία από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Ζητείται Πρακτικός Μηχανικός Ά Τάξης, Ηλεκτρολόγος Ά Ειδικότητας ΄Γ Κατηγορίας, μονταδόρος, τορναδόρος, και ηλεκτροσυγκολλητής για εργασία από την Αφοί Ν. Καραγιώργου Α.Β.Ε.Ε ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 24910 28070 και 6976555277. e-mail: farsala@karagiorgos.gr