Επιστημονική Εσπερίδα με μεγάλη ανταπόκριση διοργανώθηκε από την ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εσπερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Βελεστίνου με θέμα «Καλλιέργειες ακροδρύων. Προκλήσεις, προοπτικές και τομείς ανάπτυξης». Περισσότερα από 300 άτομα από τη Θεσσαλία, τη Στερεά και Βόρεια Ελλάδα – γεωπόνοι, καταστήματα γεωργικών εφοδίων, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισας και πλήθος παραγωγών – παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν και τη συζήτηση που επακολούθησε.

Η πρωτοβουλία της ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια είχε στόχο να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για τις τάσεις, τα προβλήματα και τις προοπτικές που υπάρχουν στις καλλιέργειες των ακροδρύων καθώς και για τις ορθές πρακτικές στη φυτοπροστασία και γι΄αυτό το σκοπό προσκαλέστηκαν στην εκδήλωση ως ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες από πανεπιστήμια της Θεσσαλίας και της Αθήνας.

Ο καθηγητής κ. Γ. Νάνος από το Εργαστήριο Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση στις καλλιέργειες των ακροδρύων, τα συστήματα διαμόρφωσης και τις τεχνικές τους καθώς και τα κρίσιμα σημεία καλλιεργητικών πρακτικών που χρήζουν προσοχής για αυξημένες αποδόσεις.

Ο καθηγητής κ. Ν. Παπαδόπουλος από το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσίασε τους σημαντικότερους εχθρούς των ακροδρύων, τη βιολογία τους και τα κρίσιμα στάδια στα οποία θα πρέπει να εστιαστεί η ορθολογική αντιμετώπισή τους.

Ο αν. καθηγητής κ. Δ. Τσιτσιγιάννης από το εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε τις σημαντικότερες ασθένειες των ακροδρύων, τον βιολογικό τους κύκλο και εστίασε στην ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους.

Τέλος από την Τεχνική Διεύθυνση της ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια, η κα Άννα Καλαμαράκη παρουσίασε την πρόταση της εταιρίας σε ότι αφορά σε προϊόντα φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες των ακροδρύων. «Η σωστή και έγκαιρη επέμβαση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στα ακρόδρυα» τόνισε η κα Καλαμαράκη Άννα. Η ΑΛΦΑ διαθέτει στην αγορά μια πλήρη σειρά προϊόντων φυτοπροστασίας για εχθρούς και ασθένειες των ακροδρύων, τα οποία παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής φυτοπροστασίας με γνώμονα την παρακολούθηση και ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων και την υπεύθυνη ενημέρωση των εμπλεκομένων ώστε ο παραγωγός να απολαμβάνει το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα με άριστη σχέση κόστους / ωφέλειας.