Φάκελος Novartis: Μάρτυρας «δημοσίου συμφέροντος»;

Στην κλεψύδρα του πολιτικού χρόνου και της εξέτασης υποθέσεων μείζονος σημασίας με εξ αντικειμένου πολιτικές προεκτάσεις, ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος που είχαν θεσπίσει οι προηγούμενες Κυβερνήσεις τίθεται σε αμφισβήτηση.

Ύστερα από τις πρόσφατες καταγγελίες του έως πρότινος «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος» καθηγητή Μανιαδάκη, υπό την επιφύλαξη ότι τούτες αληθεύουν, εγείρονται συγκεκριμένοι σοβαροί προβληματισμοί για τους δικονομικούς χειρισμούς, οι οποίοι ακολουθήθηκαν στην πολύφερνη υπόθεση Νovartis, οι οποίοι καταδεικνύουν τις πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από «υποτιθέμενες» αποκαλύψεις. Ας ξετυλίξουμε το νήμα σε αδρές γραμμές, θέτοντας κατ’ αρχήν ερωτήματα. Κατ’ αρχήν, ο καθηγητής Μανιαδάκης πληρούσε τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του μάρτυρα «δημοσίου συμφέροντος»; Με το άρθρο 45Β ΚΠΔ εισήχθη στο δικονομικό μας σύστημα ο διεθνής και δη αμερικανικός θεσμός του «whistle blower», προκειμένου να επιβοηθήσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μέσω του θεσμού τούτου, η ιδιότητα του μάρτυρα «δημοσίου συμφέροντος» μπορεί να αποδοθεί στον υπάλληλο που καταγγέλλει τον προϊστάμενό του ότι δωροδοκείται από τρίτους, ώστε ακώλυτα να αποκαλύπτει τη διαφορά του ιεραρχικά προϊσταμένου του χωρίς να βαρύνεται με τον κίνδυνο αντεγκλήσεων. Ωστόσο, ο νόμος θέτει δύο προϋποθέσεις αθροιστικώς:

α. Το πρόσωπο το οποίο θα αποκτήσει την ιδιότητα του «μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος» να μην εμπλέκεται και το ίδιο στην εγκληματική δραστηριότητα που καταγγέλλει, και

β. Να μπορεί το ίδιο άτομο να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τη δωροδοκία του ιεραρχικώς προϊσταμένου του.

Στη φημισμένη υπόθεση, ο ίδιος ο προστατευόμενος μάρτυρας πρώτον, καταγγέλλει ότι δεν γνωρίζει συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά για την εξεταζόμενη δωροδοκία πολιτικών προσώπων, τουναντίον ότι «πιεζόταν» από τις Εισαγγελικές αρχές προς τον σκοπό τούτο! Οι εισαγγελικές αρχές, δεύτερον, γνώριζαν ότι υπήρχε καταγγελία για δωροδοκία εις βάρος του! Εάν αληθεύουν όλα τούτα, είναι σαφές ότι καθ’ υπέρβαση εξουσίας ή από πολιτικές σκοπιμότητες αποδόθηκε στον καθηγητή Μανιαδάκη η ιδιότητα του μάρτυρα «δημοσίου συμφέροντος», δίχως να πληρούνται τα κριτήρια του νόμου. Ο ρόλος του whistle blower είναι ένας ουσιώδης μηχανισμός για την καταπολέμηση της διαφθοράς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όχημα πολιτικών σκοπιμοτήτων αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις εθνικές, όσο και ευρωπαϊκές νομοθετικές επιταγές, που έχουν κατοχυρώσει τον ανωτέρω θεσμό.

Η δικαστική ανεξαρτησία δεν αφορά μόνο στο δικαστικό σώμα αλλά οφείλει να μετουσιώνεται ως πραγματική εγγύηση υπέρ των πολιτών για την εμπέδωση του κράτους δικαίου και των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους, ενώ η διαφύλαξή της είναι ένδειξη ωριμότητας των φορέων της δικαστικής και κάθε μορφής εξουσίας, της κοινωνίας δε, ολόκληρης. Η προστασία του θεσμού του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος είναι υπόθεση όλων μας.

Από τη Μαρία Ι. Γαλλιού, δικηγόρο,

υποψήφια Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Λάρισας