Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Φαρσάλων για το 2019

Υπερψηφίστηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 18-1, ο προϋπολογισμός του δήμου Φαρσάλων, για το οικονομικό έτος 2019 στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου για το 2018, που διεξήχθη στις (28/12) στο δημαρχείο Φαρσάλων.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές συνεδριάσεις. Κατά την πρώτη συνεδρίαση ψηφίστηκαν ομόφωνα η έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, η αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από όρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων καθώς και η κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. οικ. έτους 2019. Στην δεύτερη ειδική συνεδρίαση εγκρίθηκε ο απολογισμός ισολογισμός για το έτος 2017 και στην τρίτη ειδική συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε η έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Φαρσάλων και Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ και η έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων.

Τα οικονομικά μεγέθη και την ανάλυση εσόδων και εξόδων έκανε η Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου κ. Μπαλαμπάνη, ο κ. Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, ο κ. Παπαδήμας Διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών και ο ορκωτός λογιστής κ. Τσιγκελόπουλος.

Στην εισήγησή του προϋπολογισμού ο αντιδήμαρχος Φαρσάλων και Οικονομικών κ. Δημήτρης Μπαμπανίκας διατύπωσε τα εξής: «Ο προϋπολογισμός ο.ε. 2019 του Δήμου Φαρσάλων αγγίζει το ποσό των 15,500.000 ευρώ και αποτυπώνει τις προτεραιότητες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, όπως αυτές εκφράστηκαν στο υπηρεσιακό σχέδιο (2015-2019) και έχουν ως στόχο: Την ανάπτυξη ή βελτίωση των υποδομών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση δημόσιων κτιρίων και χώρων, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, την αναβάθμιση και αποκατάσταση των σχολικών μονάδων, την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του δήμου, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των πόρων και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, την αξιοποίηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η εξασφάλιση πόρων από το χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Πράσινο ταμείο, LEADER, συνολικού ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2019, δίνει την δυνατότητα, στην παρούσα δημοτική αρχή να υλοποιήσει σημαντικά έργα και πολιτικές προς όφελος των δημοτών”.

Ο Αντιδήμαρχος στην συνέχεια επισήμανε για την πενιχρή ΣΑΤΑ, που δίνεται από το Υπουργείο για επενδυτικές δαπάνες και για την διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, όπως και για την ΣΑΤΑ σχολείων, πυροπροστασίας. Έκανε λόγω για το μεγαλύτερο μέρος των ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) που χαρακτηρίζονται σαν τακτικά για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών του Δήμου (μισθοδοσία, καύσιμα, συντηρήσεις) με τις δαπάνες μισθοδοσίας να αγγίζουν τα 2.500.000 εκατ. ευρώ καθώς και την χρηματοδότηση σε ΟΠΑΚΠΑ και ΔΗΚΕΦΑ με το ποσό των 420.000 ευρώ για να συνεχίζουν να επιτελούν το σημαντικό τους έργο.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του επεσήμανε οτι: “Ο προϋπολογισμός του 2019 είναι πραγματικός και ρεαλιστικός, αντιμετωπίζει την πραγματικότητα και την επιταγή του νόμου και προσπαθεί να δώσει απάντηση στο σύνολο των απαιτήσεων της περιφέρειας ευθύνης του δήμου και να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του, χωρίς να μειωθούν, οι παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες χωρίς να θιγούν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Σημαντικά έργα υλοποιούνται και άλλα σχεδιάζονται να υλοποιηθούν για την προαγωγή και ακόμη περισσότερο για την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής των συνανθρώπων μας, και τα λέω αυτά καθώς από το 2011 έως και σήμερα η δημοτική μας ομάδα με επικεφαλής το Δήμαρχο, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του τόπου μας, έχει ψηφίσει και έχει εκτελέσει όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς και νομίζω ότι τα έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού το έργο μας είναι εμφανές τόσο στην πόλη, όσο και στα χωριά και θα έλεγα ότι αξιολογείται θετικά, αν όχι από όλους, από τους περισσότερους των συμπολιτών μας. Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του δήμου, τα οποία εργαζόμενα με ζήλο επαγγελματισμό υπευθυνότητα και μεθοδικότητα έχουν βοηθήσει το δήμο, τα τελευταία 8 χρόνια για να καταρτίζουμε ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς και να υλοποιούνται οι στόχοι, καθώς και όλους τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς για τη συνεργασία. Με τα δεδομένα αυτά καλώ το σώμα να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019”.

Τον προϋπολογισμό ψήφισε η παράταξη της πλειοψηφίας, καθώς και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Μαρία Ίφου και Ε. Κατσιαούνης (μόνο έξοδα Μισθοδοσίας) επίσης και οι τρεις ανεξάρτητοι σύμβουλοι κ.κ. Γιώργος Αρσενόπουλος, Σταύρος Πουλαράκης, Δέσποινα Συροπούλο, ενώ παρών ψήφισε ο κ. Νικ. Γκατζόγιας της αξιωματικής αντιπολίτευσης (παράταξης Χρ. Καπετάνου). Απών από την συνεδρίαση του Προϋπολογισμού ήταν οι κκ. Χρ. Καπετάνος, Σοφία Χατζηπλή, Δημ. Γκίζας, Κων/νος Παπανικολάου, Γ. Νταφόπουλος (παράταξης Χρ. Καπετάνου), Β. Πατσιούρας (παράταξης Μ.Ίφου) και Κων/νος Τασόκας (Λαϊκή Συσπείρωση).