Το δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής (07/12/18)

Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο κάλεσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ Βάιος Νικολάου στο Δημαρχείο Φαρσάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Αρχικά ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Μπαμπανίκας, ενημέρωσε το σώμα ότι ο Δήμαρχος απουσιάζει σε σύσκεψη που διεξάγεται στην Λάρισα, με όλους τους δημάρχους της ΠΕ Λάρισας,  παρουσία του Υπουργό περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη και οτι θα προσέλθει κατά την διάρκεια του συμβουλίου.

Στα ερωτήματα που έθεσαν οι δημ.σύμβουλοι, ο Γιώργος Αρσενόπουλος ζήτησε να υπάρξει μία θέση στάθμευσης στο 1ο Δημοτικό κατά τις ώρες αιχμής 8:00πμ – 9:00 πμ και 12:00-1:30 μμ προκειμένου κάποιος να φέρει το παιδί του, που έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και να μπορεί να σταθμεύσει στο σημείο, επίσης επεσήμανε την ανάγκη κάποιων παρεμβάσεων στην περιοχή πίσω από την παλ. Εκκλησίας στον χωματόδρομο, όπου υπάρχουν κάποιες λακούβες ώστε να γίνεται σωστά η διέλευση των μαθητών και των πολιτών και αν υπάρχει κάποια μέριμνα για περαιτέρω υλοποίηση της περιοχής, ενώ ο κ. Τασόκας ανέφερε πρόβλημα ενός πολίτη ΑΜΕΑ σε δύο σημεία των της οδού Λαρίσης.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων κ. Βάιος Νικολάου απάντησε στο ερώτημα του κ. Αρσενόπουλου ότι θα πρέπει να υπάρξει αίτηση στο Δήμο, ώστε να γίνει εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας – ποιότητας ζωής για να περάσει και να ψηφιστεί από το σώμα. Ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας κ. Αν. Λιάπης για το επόμενο ερώτημα απάντησε ότι θα υπάρξει συντήρηση (περιοχή παλ. εκκλησίας) στο υπάρχον τμήμα και θα γίνει περαιτέρω ανάπλαση περιοχής καθώς και κατασκευής ενός τμήματος δρόμου στην συγκεκριμένη συνοικία, όσο για το ερώτημα του κ. Τασόκα, ο αντιδήμαρχος απάντησε οτι θα ενημερώσει για το θέμα τον Δημαρχο.

Στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης το σώμα ψήφισε έκτακτη οικ. ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ, σε πολίτη που αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα υγείας, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου κ.Άρη Καραχάλιου, το σώμα ψήφισε ομόφωνα το σχετικό θέμα.

Τα 23 θέματα πέρασαν ομόφωνα, ψηφίστηκαν παρατάσεις έργων, εγκρίσεις υποβολής, παραλαβής, σύναψης αντιπλημμυρικών έργων, για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, εγκριση οικ. Απολογισμού για σχολικές επιτροπές Α’ Βαθμιας και Β’ Βαθμιας κ.α. Θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα:

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση της οδού Θέτιδος και Λαμίας».
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αμμοχαλικόστρωση κτηνοτροφικών μονάδων 2018».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιΐα τοπικών Κοινοτήτων (Νεράιδα – Βαμβακού – Δίλοφο κ.τ.λ.)» .
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου με τίτλο: «Δημιουργία χωνευτηρίων και ανακατασκευή κοιμητηρίων τοπικών Κοινοτήτων (Πολυδάμειο – Άγιος Αντώνιος – Ζ. Πηγή)».
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», πρόσκληση ΙV στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» του έργου με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων του Δήμου Φαρσάλων».
 6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων του Δήμου Φαρσάλων».
 7. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Έργα αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων του Δήμου Φαρσάλων».
 8. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
 9. Έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης Αγάπης και εθελοντισμού» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φιλανθρωπίας και Ιεραποστολής «Παναγία η Ελεούσα» και εξειδίκευση πίστωσης.
 10. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς & εξειδίκευση πίστωσης.
 11. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος, με το Τραπεζικό – Ίδρυμα Τράπεζα EUROBANK, έντοκης κατάθεσης των εσόδων/διαθέσιμων του Δήμου.
 12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών με την μέθοδο LINGUAPHONE σε ευπαθείς οικογένειες του Δήμου και εξειδίκευση πίστωσης.
 13. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση του καλλιτεχνικού έργου με τίτλο «Η Ασπίδα του Ομηρικού Αχιλλέα» και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
 14. Έγκριση Κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην πόλη των Φαρσάλων στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου.
 15. Έγκριση της με αριθμό 99/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους 2018 (ένατη).
 16. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Φο.Δ.Σ.Α. ΠΕ Λάρισας με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018.
 17. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 18. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 19. Έγκριση παράτασης για ένα (1) έτος, μίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης.
 20. Έγκριση ή μη λύσης σύμβασης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης 33,062 στρεμμάτων που βρίσκεται στην τοποθεσία «Άνοιγμα» στην Κοινότητα Κ. Βασιλικών Δήμου Φαρσάλων.
 21. Έγκριση ανάκλησης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
 22. Έγκριση ανάκλησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
 23. Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Πατρόκλου 14 στα Φάρσαλα.