Συνάντηση εργασίας για την γεωργία και κτηνοτροφία της Πίνδου και Χασίων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Την  Κυριακή 09 Δεκεμβρίου 2018 στο Μουζάκι, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο: «ανάπτυξη δράσεων και συνεργασιών για τη διαχείριση, ανάδειξη και αξιοποίηση της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας της Πίνδου και Χασίων» που διοργάνωσε το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συνάντηση οργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 HNV-LINK και είχε ως κεντρικό στόχο την υποστήριξη των αγροτών που ασχολούνται με εκτατικά παραγωγικά συστήματα στην Πίνδου και στα Χάσια. Σ’αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε η δυνατότητα υλοποίησης διακρατικών συνεργασιών με φορείς του ευρωπαϊκού δικτύου ΗNVLINK. Παράλληλα, οι τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες Καρδίτσας και Τρικάλων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου αναλαμβάνουν την υποστήριξη του υπό διαμόρφωση άτυπου δικτύου αγροτώνεκτατικών καλλιεργειών και εκτροφών σε μια προσπάθεια ανάδειξης και στήριξης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν:

Οι Δήμαρχοι : κος Κωτσός Γ., Δήμαρχος Μουζακίου,  κος Τσιβόλας Λ., Δήμαρχος Αργιθέας, οι κος Βουρλίτσης Δ., Αντιδήμαρχος Μετεώρων, Τόλιας Ν., Δήμος Πύλης και ο Πειριφερειακός σύμβουλος κος Γακόπουλος Χρ.,
Εκπρόσωποι του Δικτύου Πίνδος, ο εξ.συνεργάτης του Δήμου Γ Καραϊσκάκη Οικονόμου Γ.,
Εκπρόσωποι φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ο κος Φελέκης Σ. Πρόεδρος Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, κοιλ. Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων  και κος Μιχαλάκης Δ. απόΕθνικό Πάρκο Κάρλας
Γεωπόνος – Λιβαδοπόνος, Καζόγλου Ι.,μαζί με ομάδα παραγωγών από τη περιοχή Μουζακίου και Μετεώρων.
Αναπτυξιακές Εταιρείες Καρδίτσας και Τρικάλων,
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας