Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ένα μήνα στην Ε.Ο. Λάρισας– Τρικάλων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα τεθούν σε ισχύ στην Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, με κατάληψη της μίας λωρίδας κυκλοφορίας της οδού και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, από τη συμβολή της με την Περιφερειακή Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης Τερψιθέας για χρονικό διάστημα από 29-11-2018 έως και 26-12-2018, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των κόμβων και των νησίδων.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν αυτοτελώς αυθημερόν με την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα κυκλοφορίας ενώ η άλλη λωρίδα θα είναι αποκλεισμένη για την κατασκευή των εργασιών, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας η οδός να παραδίδεται κανονικά σε κυκλοφορία σε όλο το πλάτος χωρίς καμία εργοταξιακή σήμανση.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.