Παραδείγματα μείωσης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Νέοι επιστήμονες κάτω της 5ετίας:

Τι ισχύει σήμερα:

  • 0-2 χρόνια ασφάλισης ->14% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€
  • 2-5 χρόνια ασφάλισης ->17% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€, με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό.

Τι θα ισχύσει από 1/1/2019:

0-5 χρόνια ασφάλισης -> 13,33% ασφάλιστρο στην ελάχιστη βάση των 410€ (70%του ισχύοντα κατώτατου μισθού).

Δηλαδή:

  • Μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη : 54,6€
  • Μηνιαία εισφορά για επικουρική σύνταξη : 27,6€
  • Μηνιαία εισφορά για εφάπαξ : 16,4€