Απογραφή ζωικού κεφαλαίου εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων για το έτος 2018

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει όλους τους κατόχουςαιγοπροβάτων και τους κατόχους χοίρων ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προβούν στηνυποχρεωτική ετήσια απογραφή των ζώων τους για το 2018 στο χρονικό διάστημα:
•   για τα αιγοπρόβατα από 1 Νοεµβρίου µέχρι 15∆εκεµβρίου και
•   για τους χοίρους από 1 ∆εκεµβρίου µέχρι 31εκεµβρίου
Υποχρέωση απογραφής έχουν και όσοι έχουν μηδενικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων ηκοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων καιχοιροειδών μπορεί να γίνει:
α) µε την χρήση από τον κτηνοτρόφο της ψηφιακής  υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίεςπου είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς την φυσικήπαρουσία του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσίαή
β) µε την προσέλευση του κτηνοτρόφου στηνκτηνιατρική υπηρεσία,
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει:
Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ότι εκδίδεται σχετική βεβαίωση που την επισυνάπτει στο μητρώο του.
Η ψηφιακή υποβολή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση για ενημέρωση του μητρώου. Το μητρώο του θα πρέπει να είναι ενημερωμένο με τα απογραφικά στοιχειά και τις μεταβολές ζωικού πληθυσμού.
Η υποβολή απογραφής γίνεται μια φορά το χρόνο.
Σε περίπτωση που η απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή.
Η παράλειψη διενέργειας της απογραφής ,η αδικαιολόγητη μεταβολή στοιχείων (αύξηση – μείωση ζωικού πληθυσμού) και η μη ορθή συμπλήρωση του μητρώου αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές κυρώσεις και περικοπές αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης καμία διοικητική πράξη (εμβολιασμοί, άδειες διακίνησης, κλπ) δεν θα γίνεται αν δεν πραγματοποιηθεί η ετήσια απογραφή και δεν έχουν τοποθετηθεί τα μέσα σήμανσης (ενώτια) σε αιγοπρόβατα και χοίρους.
Ύστερα από τα παραπάνω καλούμε τους κτηνοτρόφους να προβούν εγκαίρως στην υποβολή της ετήσιας απογραφής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.