Ξεκινά η λειτουργία “ολοήμερων ιατρείων” στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Τα ολοήμερα ιατρεία θα λειτουργήσουν στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 15:00 – 21:00, από την Πέμπτη 01/11/2018.

Τηλ. για πληροφορίες: 2413504329
Τηλ. για ραντεβού: 2413504125
Ώρες επικοινωνίας και κλείσιμο των ραντεβού: 15:00 – 17:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)
Φαξ: 2410535150
Email: gnl.secr@ghl.gr

Στη Γραμματεία της Ολοήμερης Λειτουργίας του Νοσοκομείου γίνεται ο προγραμματισμός επισκέψεων (ραντεβού) και η θεώρηση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από αυτά.

Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται είτε απευθείας είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω.

Οι ασθενείς επιλέγουν τον Ιατρό που θέλουν και την καθορισθείσα ημέρα και ώρα πραγματοποιείται η επίσκεψη (ραντεβού).

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται βαρύνουν τους ίδιους (ιδιώτες) ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία (ασφαλισμένοι), ανάλογα το ταμείο τους, π.χ. Για τα ταμεία του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ,) χρειάζεται απαραίτητα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, σε διαφορετική περίπτωση το κόστος των εξετάσεων θα βαρύνει τον ασθενή.

Κατά την προσέλευση σας σε προγραμματισμένο ραντεβού στα Απογευματινά Ιατρεία προσέρχεστε στη Γραμματεία – Ταμεία των Εξωτερικών Ιατρείων και καταβάλλετε το ποσό που αναλογεί.
Παραλαμβάνετε το σχετικό παραπεμπτικό και κατευθύνεστε στους χώρους αναμονής ανάλογα με το Ιατρείο ή την εξέταση που θα κάνετε.
Καλό θα είναι να έχετε μαζί σας όποιο έντυπο ή άλλο υλικό θεωρείτε ως ιστορικό και να το επιδεικνύεται στον Ιατρό που σας εξετάζει.

Ιατρικές Ειδικότητες Ιατρείων που λειτουργούν στα Ολοήμερα Ιατρεία

– Παιδοχειρουργικό. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη
– Χειρουργικό. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη
– Μαιευτικό – Γυναικολογικό. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη
– Ουρολογικό. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη
– Οφθαλμολογικό. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη
– Παθολογικό. Κάθε Δευτέρα
– Παιδιατρικό. Κάθε Τετάρτη
– Παιδοψυχιατρικό. Κάθε Πέμπτη
– Ορθοπεδικό. Κάθε Δευτέρα

Εργαστήρια που εντάσσονται στα Ολοήμερα Ιατρεία
– Αξονικός Τομογράφος. Δευτέρα – Πέμπτη
– Μαγνητικός Τομογράφος. Δευτέρα – Τετάρτη
– Ακτινολογικό.
– Υπέρηχοι – Triplex. Κάθε Τετάρτη