Ζητείται προσωπικό στην ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Ζητούνται: Προσωπικό παραγωγής για κλωστήρια και εκκοκκιστήρια, Τεχνικό προσωπικό, Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών, φορτωτών και γερανού, Οδηγό φορτηγού, για την κάλυψη θέσεων της εταιρείας, στα Φάρσαλα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 – 14:00) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101