Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου

Πτυχιούχος καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983016785