Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, στα γραφεία του Συλλόγου.

Η γενική συνέλευση ξεκίνησε βάσει του καταστατικού με την εκλογή προεδρείου που αποτελούνταν από τρία μέλη του Συλλόγου (κα Παπαδημητρίου Χρυσούλα (πρόεδρος), κ. Μαντζανίκα Βασιλική (αντιπρόεδρος) και τον κ. Χατζημήτρο Γεώργιο (γραμματέας), με τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Το προεδρείο έδωσε αρχικά το λόγο στην Γενική Γραμματέα του συλλόγου κ. Κορλού Ιωάννα για τη παρουσίαση του Διοικητικού απολογισμού έτους 2017 και μετά στην ταμία του συλλόγου κα Κωσταρέλλου Παρασκευή, η οποία παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό έτους 2017.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής, κος Κούκος Κωνσταντίνος, ο οποίος τόνισε ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των οικονομικών στοιχείων του Συλλόγου, μετά από έλεγχο των παραστατικών στοιχείων, βρέθηκαν  πλήρη και νόμιμα.

Όλα τα παρόντα μέλη του συλλόγου ενέκριναν ομόφωνα τους παραπάνω απολογισμούς.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του συλλόγου κος Χατζημήτρος Δημήτριος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη, για όλα τα πεπραγμένα του συλλόγου κατά το έτος 2017 για τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί να γίνουν κατά το έτος 2018, καθώς και διάφορα θέματα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα, τις ενέργειες και τις επαφές που είχαν με τα διάφορα Υπουργεία. Τέλος συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούσαν τα μέλη του Συλλόγου.