Υπενθύμιση ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως τις 15 Ιουνίου οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 έχει λάβει παράταση έως τις 15 Ιουνίου. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του ο οργανισμός επισημαίνει πως: 

«Την Δευτέρα 14/5/2018 δημοσιεύτηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/701 της Επιτροπής όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης έτους
2018. Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια του από 30/4/2018 δελτίου τύπου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για στήριξη του σχεδίου κανονισμού που εγκρίθηκε
ομόφωνα στις 26/4/2018 προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες αγρότες για την ομαλή
υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης για το έτος 2018, ενημερώνουμε τους
δικαιούχους γεωργούς ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2018 είναι η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Υποβολή της αίτησης ενίσχυσης (ή τροποποίησης αυτής) μετά τις 15 Ιουνίου συνεπάγεται
μείωση των ποσών ενίσχυσης κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή
υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
Υπενθυμίζεται ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο
το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

  • Online ΕΔΩ η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για όλους τους γεωργούς.
  • Μέσω ενός Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων το οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή που
    βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του – ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για
    πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.Δ της επιλογής του.