Ζητείται Προσωπικό για εργασία στην ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ζητούνται: προσωπικό παραγωγής, τεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 – 14:00) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101