Παιδιά με Τύφλωση. Μπορούν να διδαχτούν γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά & την αγγλική γλώσσα;

Οι εκπαιδευτικές επιδόσεις των τυφλών παιδιών δεν είναι χαμηλότερες από των βλεπόντων παιδιών, αν εξεταστούν με τα κατάλληλα τεστ (απτικά, απτικοκινητικά), δεχτούν πρώιμη παρέμβαση και δεν εμφανιστούν πρόσθετες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

O Κώδικας Μπράιγ δημιουργήθηκε από τον Louis Braille το 1829. Καθιερωμένος από το 1948 στην Ελλάδα ονομάζεται το σύστημα γραφής και ανάγνωσης των τυφλών. Το όνομά του οφείλεται στον εφευρέτη του Λουδοβίκο Μπράιγ που είχε γεννηθεί και ο ίδιος τυφλός. Ο τυφλός μπορεί μ’ αυτό το σύστημα να διαβάζει ψηλαφώντας τις κουκίδες με το δάχτυλο, δηλαδή έχουμε ανάγνωση με την αφή. Το σύστημα Μπράιγ έχει έξι ανάγλυφες κουκκίδες σαν το κεφαλάκι μιας καρφίτσας. Είναι τοποθετημένες ανά τρεις και μ’ αυτές γίνονται 63 συνδυασμοί, που αντιστοιχούν στα γράμματα και τους αριθμούς. Η γραφή Μπράιγ διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, όπως ακριβώς και η γραφή των «βλεπόντων». Έτσι, τα παιδιά με τύφλωση με την βοήθεια μηχανών Braille εκπαιδεύονται στην γραφή και την ανάγνωση ελληνικών κειμένων, αριθμητικών πράξεων ακόμη και αγγλικών κειμένων.

Πότε γίνεται η παρέμβαση από τoν Ειδικό;
H πρώιμη παρέμβαση ωφελεί όλα τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Έτσι και η εκμάθηση της γραφής & ανάγνωσης Braille καλό είναι να ξεκινάει ήδη από την Προσχολική ηλικία.

Ποιος μπορεί να διδάξει τη γραφή Braille;

Για την εκπαίδευση των παιδιών με Τύφλωση απαιτείται συγκεκριμένη Εκπαίδευση και Πιστοποίηση από το Κ.Ε.Α.Τ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Ελλάδος) στο σύστημα Braille και γίνεται συνήθως από Ειδικούς Παιδαγωγούς.

Επιμέλεια : Βασιλική Καρατζιά, Ειδική Παιδαγωγός, Μ.ED. Πιστοποιημένη Braille.