Ζητείται γεωπόνος στα Φάρσαλα για εργασία

Ζητείται Γεωπόνος ΠΕ με εμπειρία στο πρόγραμμα νιτρορύπανσης και στα σχέδια βελτίωσης για γεωπονικό γραφείο στα Φάρσαλα.

Τα βιογραφικά να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση

email: john128far@gmail.com