Έξτρα εισφορά για χιλιάδες ασφαλισμένους

Σημαντικές επιβαρύνσεις έρχονται για τους ασφαλισμένους μετά το 1993, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώνουν για κάθε δραστηριότητα.

Περίπου 250.000 ασφαλισμένοι με διπλή απασχόληση θα πληρώνουν έξτρα εισφορά ενώ όσοι είναι μισθωτοί και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως και όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ταυτοχρόνως αυτοαπασχολούνται και θα πρέπει να πληρώνουν εισφορά σε κάθε τμήμα του εισοδήματός τους, όπως δηλώνεται στην εΕφορία. Η επιβάρυνση, σύμφωνα με το Έθνος, ξεκινά από 26,95% για το δεύτερο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα και μπορεί να φτάσει μέχρι και 37,95% αν κάποιος έχει εισφορές για επικούριση και εφάπαξ.

Οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα ή στο Δημόσιο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν αγροτικό εισόδημα στην Εφορία, αλλά εξαιρούνταν από την ασφάλιση του ΟΓΑ, κινδυνεύουν να πληρώσουν εισφορές και για το εισόδημα αυτό. Σ’ύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ειδικά για την κατηγορία αυτή αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τις καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
Κερδισμένοι είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν από την 1/1/1993), καθώς πλήρωναν για το ελεύθερο επάγγελμα εισφορές με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη και αν είχαν ζημίες ή πολύ μικρό κέρδος. Τώρα θα πληρώσουν μόνο σε αυτό που κερδίζουν, όσο μικρό ποσό και αν είναι, ενώ αν έχουν ζημίες ή μηδενικό εισόδημα δεν θα πληρώσουν καθόλου. Αρκεί να έχουν μισθό από δεύτερη δραστηριότητα 586 ευρώ.

Η μηνιαία βάση υπολογισμού είναι το άθροισμα του εισοδήματος με προτεραιότητα στη μισθωτή εργασία. Στον μισθό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους. Αν δεν υπάρχει μισθωτή εργασία, τότε λαμβάνεται με προτεραιότητα το μεγαλύτερο εισόδημα (βασική πηγή βιοπορισμού). Κατώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος ορίζονται τα 586 ευρώ. Ισχύει και για νέους επιστήμονες (κάτω 5ετίας) που αυτοαπασχολούνται και είναι ταυτόχρονα μισθωτοί κάτω των 25 (μισθός 510 ευρώ).

Πηγή: www.ant1news.gr