Παραμένει πρωταθλήτρια στην ανεργία η Ελλάδα με 23,2%

Η Eurostat εκτιμά ότι 20,789 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στα κράτη μέλη της Ε.Ε. (EU28), εκ των οποίων 16.181.000 ήταν στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Σεπτέμβριο του 2016.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2016 ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 150 000 στα κράτη μέλη της Ε.Ε. (EU28)  και κατά 101 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2015, η ανεργία μειώθηκε κατά 1.596.000 στην EU28 και από 905 000 στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας το Σεπτέμβριο του 2016 καταγράφηκαν στην Τσεχική
Δημοκρατία (4,0%) και στη Γερμανία (4,1%).
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (23,2% τον Ιούλιο 2016) και την Ισπανία (19,3%).

anergia_sep_2016

Τον Σεπτέμβριο του 2016 το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 5,0%, από 4,9% τον Αύγουστο 2016, αλλά
κάτω από 5,1% το Σεπτέμβριο του 2015.

Η ανεργία των νέων

Τον Σεπτέμβριο του 2016, 4.125.000 νέων ανθρώπων (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ( EU28), εκ των οποίων 2.875.000 ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2015, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 425.000.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 18,2% στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ( EU28) και 20,3% στη ζώνη του ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στη Γερμανία (6,8%), και το υψηλότερο καταγράφηκε στην Ελλάδα (42,7% τον Ιούλιο 2016), Ισπανία (42,6%) και την Ιταλία (37,1%).

Πηγή: www.taxheaven.gr