Ενημερωτικές συναντήσεις στους Δήμους

Σε συνέχεια  των ενεργειών διαβούλευσης  με τον τοπικό πληθυσμό  αλλά και τους φορείς Δημοσίου χαρακτήρα (Ο.Τ.Α. , Σύλλογοι , Επιμελητήρια κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας εν όψει της προετοιμασίας της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την υποβολή  της πρότασης τοπικού προγράμματος που θα κατατεθεί για το Μέτρο 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (TAΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)»  του Π.Α.Α. 2014-2020, διοργανώθηκαν από την «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε., σε συνεργασία με τους φορείς Δημοσίου χαρακτήρα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ενημερωτικές συναντήσεις στις έδρες τους.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις – ενημερώσεις:

1. Στην Αγιά (Δήμος Αγιάς – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 4/4/2016, με την παρουσία του Δημάρχου Αγιάς κ. Αντ. Γκουντάρα , μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρων Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου.

2. Στον Τύρναβο (Δήμος Τυρνάβου – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) την Τρίτη  19/4/2016,  με την παρουσία του Δημάρχου Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση , μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρων Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου.

Σε συνέχεια των ενεργειών διαβούλευσης, στελέχη της «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» θα παρευρεθούν,  παρουσιάζοντας τις δυνατότητες του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (TAΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)»  του Π.Α.Α. 2014-2020, εν όψει της προετοιμασίας της πρότασης του τοπικού προγράμματος Π.Ε. Λάρισας που θα κατατεθεί, στα  Φάρσαλα (Δήμος Φαρσάλων- Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη  26/4/2016 στις  13:00 μ.μ.