Έκπτωση 10% στα αγροτικά εφόδια φέρνει η Κάρτα Αγρότη της Πειραιώς

Αγροτικά εφόδια µε σηµαντική έκπτωση της τάξεως του 8-10% θα µπορούν να προµηθεύονται από τα κατά τόπους γεωπονικά καταστήµατα οι καλλιεργητές που θα κάνουν χρήση της Κάρτας Αγρότη, την οποία διαθέτει τον τελευταίο καιρό από τα καταστήµατά της η Τράπεζα Πειραιώς.

Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου συµβολαιακής τραπεζικής, το οποίο έχει αυτή τη φορά επίκεντρο τον τοµέα των αγροτικών εφοδίων και διασφαλίζει σε σηµαντικό βαθµό την οµαλή λειτουργία της συγκεκριµένης αγοράς, µε παράλληλη µείωση του κόστους των αντίστοιχων προµηθειών από την πλευρά του αγρότη.

ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ1

Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει με κεφάλαιο κίνησης όλα τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων, που θα ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα και τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν το γνωστό σύστημα POS για πληρωμές με Κάρτα Αγρότη.

Η τραπεζική χρηματοδότηση (κεφάλαιο κίνησης) δίνει τη δυνατότητα στα γεωπονικά καταστήματα να προμηθεύονται αντίστοιχα τα βασικά προϊόντα που διακινούν (σπόρους, φυτοπροστατευτικά και λιπάσματα) πληρώνοντας με μετρητά τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες με τη σειρά τους, σ’ αυτή την περίπτωση, θα παρέχουν στα καταστήματα μια έκπτωση της τάξεως του 8-10%, με την επιδίωξη μάλιστα αυτή να μετακυλύεται  στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή όλους τους αγρότες, που είναι κάτοχοι της Κάρτας Αγρότη.