Ζητούνται Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών από την Aegean Airlines

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και για να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες, αναζητά:

Μέλη Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών με έδρα την Αθήνα (ATH), τη Θεσσαλονίκη(SKG), τo Ηράκλειο (HER), τη Ρόδο (RHO) και τη Λάρνακα (LCA)

Απαιτούμενα Προσόντα :

Τυπικά προσόντα:

Απολυτήριο Λυκείου
Άριστη γνώση αγγλικών
Δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή ρωσικά ή ιταλικά ή γερμανικά) θα θεωρηθεί προσόν
Πτυχία ανωτέρων ή ανωτάτων Σχολών θα θεωρηθούν προσόν
Για τους άντρες υποψήφιους, θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
Στα βιογραφικά είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

Η αναφορά του ύψους και του βάρους
Η επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας
Αποστολή βιογραφικών έως 31/01/2016 επιλέγοντας τη θέση που σας ενδιαφέρει από τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://goo.gl/cn7SZA