Δοκιμάζει σύστημα εισόδου χωρίς κωδικούς η Google

Δοκιμές σε ένα ξεχωριστό project πραγματοποιεί η Google. Πρόκειται για ένα σύστημα που αφορά υπηρεσίες όπως το Gmail και θα επιτρέπει την είσοδο στον λογαριασμό χωρίς την πληκτρολόγηση κωδικού.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ξεκίνησε τη δοκιμαστική λειτουργία του προγράμματος που επιτρέπει στον χρήστη να συνδεθεί με τη βοήθεια του smartphone και όχι με κωδικό. Το TechCrunch που επικαλείται πηγή από την εταιρεία αναφέρει πως οι ημέρες των κωδικών είναι μετρημένες.

Οι χρήστες θα ρυθμίζουν ένα smartphone η μια άλλη συσκευή και στη συνέχεια θα τους έρχεται εκεί η ειδοποίηση εισόδου στον λογαριασμό. Στην ειδοποίηση θα εμφανίζεται η επιλογή για να δοθεί πρόσβαση.

Φυσικά, η Google συνιστά στους χρήστες να προστατεύουν το smartphone τους με PIN ή μοτίβο έτσι ώστε να μην μείνουν εκτεθειμένοι.