Συνάντηση Μάρκου Μπόλαρη με καταναλωτικές οργανώσεις ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ

Συνάντηση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκου Μπόλαρη με προέδρους των καταναλωτικών οργανώσεων ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ

Μετά από πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκου Μπόλαρη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους προέδρους των καταναλωτικών οργανώσεων ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ, Ελένη Αλευρίτου και Νικόλαο Τσεμπερλίδη αντιστοίχως. Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τις καταγγελίες παραγωγών και μεταποιητών για παράνομες «ελληνοποιήσεις» προϊόντων.

Οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕΠΚΑ κατέθεσαν τις γνώσεις τους στο θέμα της παραπλάνησης του καταναλωτή μέσω παράνομων μεθοδεύσεων.    Συμφωνήθηκε, ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη πρακτική που οδηγεί στην εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες των Ελλήνων παραγωγών και των οργανώσεων τους, των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας και των οργανώσεων προστασίας του Καταναλωτή. Για την επίτευξη του στόχου της ενημέρωσης και της προστασίας του καταναλωτή, της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και της ποινικής διαχείρισης των παραβατών αποφασίστηκε σύσκεψη για τον συντονισμό της δράσης των ανωτέρων φορέων.